NSM จัดกิจกรรม “Science Museum Open House เปิดประตูสู่ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์”

NSM จัดกิจกรรม “Science Museum Open House เปิดประตูสู่ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์”

24-06-2024
NSM-NMO1

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Science Museum Open House เปิดประตูสู่ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Museum กับการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 74 คน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาของ NSM ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NSM-NMO12NSM-NMO12NSM-NMO14NSM-NMO15NSM-NMO16NSM-NMO17NSM-NMO19NSM-NMO110NSD87NMSAO74