ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.ราชบุรี”

ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.ราชบุรี”

18-02-2022
ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.ราชบุรี”

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อพวช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.ราชบุรี” เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพสะเต็ม เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตให้แก่เยาวชนใน จ.ราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานคาราวานฯ ดังกล่าว โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายโชคาวิชญ์ วสุวิรักษ์โชติ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี กล่าวต้อนรับ ซึ่งงานฯ ดังกล่าว ถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดราชบุรี

S 276652043

S 276652042