NSM ร่วมชมนิทรรศการโซนใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

NSM ร่วมชมนิทรรศการโซนใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

29-03-2024
1

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. พร้อมด้วย นายถิรพงศ์ เกียรตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม อพวช. เข้าร่วมชมนิทรรศการโซนใหม่ของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้แก่ นิทรรศการ “ELEXTROSPERE โลกใหม่ Right คาร์บอน” และ “Right Carbon สร้างสมดุลคาร์บอน” โดยนิทรรศการทั้งสอง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านรูปแบบ Immersive Experience ในรูปแบบภาพยนตร์ 6 มิติ และสื่อนิทรรศการแบบ Interactive ที่น่าสนใจ ทั้งนี้นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

01020303