จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและเรียนรู้สัตว์ป่าสงวนไทย หากคุณพร้อม..และอยากส่งความห่วงใยให้สัตว์ป่า

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและเรียนรู้สัตว์ป่าสงวนไทย หากคุณพร้อม..และอยากส่งความห่วงใยให้สัตว์ป่า

09-12-2021
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและเรียนรู้สัตว์ป่าสงวนไทย หากคุณพร้อม..และอยากส่งความห่วงใยให้สัตว์ป่า

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและเรียนรู้สัตว์ป่าสงวนไทย หากคุณพร้อม..และอยากส่งความห่วงใยให้สัตว์ป่า..พบกับกิจกรรมเดินวิ่ง WILD RACE : Series # 3 Endangered : สัตว์กีบใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด คือ ควายป่า เก้งหม้อ ละอง-ละมั่ง สมเสร็จ เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 สมัครและดูรายละเอียดกิจกรรม Series # 3 Endangered ได้ที่ www.letsracethailand.com