อพวช. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

อพวช. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

23-10-2022
22oct01

22 ตุลาคม 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวง อว. และประชาชนเข้าร่วม โดยนำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

22oct0222oct03