เข้ารับรางวัล “Amarin Baby & Kids Awards 2020” (บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งค์ แอนด์ พับลิชชิ่ง)

เข้ารับรางวัล “Amarin Baby & Kids Awards 2020” (บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งค์ แอนด์ พับลิชชิ่ง)

09-12-2021
เข้ารับรางวัล “Amarin Baby & Kids Awards 2020” (บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งค์ แอนด์ พับลิชชิ่ง)

31 ตุลาคม 2563/นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เข้ารับรางวัล “Amarin Baby & Kids Awards 2020” (บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งค์ แอนด์ พับลิชชิ่ง)  www.Amarin BabyAndKids.com ที่มอบให้กับ "พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในรางวัล Editor's Choice สาขา BEST OUTDOOR – LEARNING FOR KIDS ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกวัยเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกและของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณระริน อุทกะพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อมรินทร์พริ๊นติ๊งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กรุงเทพฯ