อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก"

อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก"

13-12-2021
 อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำโดย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก" โดยมี นางสาวรัตติกรณ์ มีอุสาห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จ.ปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 400 กล่อง และนางบุญเรือน เนียมปาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด จ.ปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 200 กล่อง ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

LINE 8872

 

554KLI

LINEALBUM051164-059

KK87