องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ TERO Music Course จัดกิจกรรมประกวดแต่งเพลงวิทยาศาสตร์ Sing a Science: ร้อง...ให้ได้เรื่อง ครั้งที่ 1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ TERO Music Course จัดกิจกรรมประกวดแต่งเพลงวิทยาศาสตร์ Sing a Science: ร้อง...ให้ได้เรื่อง ครั้งที่ 1

12-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ TERO Music Course จัดกิจกรรมประกวดแต่งเพลงวิทยาศาสตร์ Sing a Science: ร้อง...ให้ได้เรื่อง ครั้งที่ 1

18 พฤศจิกายน 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ TERO Music Course จัดกิจกรรมประกวดแต่งเพลงวิทยาศาสตร์ Sing a Science: ร้อง...ให้ได้เรื่อง ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว” ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านบทเพลง และเพื่อสร้างแนวทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมกับศิลปะในรูปแบบใหม่ให้เข้าถึงได้ง่ายผ่านเพลงและดนตรี  พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนพร้อมต่อยอดในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยนำหลักการด้าน STEAM ศิลปะเพื่อสะเต็มศึกษา โดยจัดพิธีมอบรางวัลภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล และนายวิริยะ นิธิสวัสดิ์วงศ์ ครูสอนดนตรี เทโร มิวสิคคอร์ส ร่วมมอบรางวัลฯ ดังกล่าว  ซึ่งผลการประกวดฯ มีดังนี้

ข่าวสาร

 

รางวัลประเภทเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
 - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายมาสุข ดีพลงาม ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นายปุณณพัฒน์ กิ่งสุภา ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายณัฐวุฒิ  แสงสว่าง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
 - รางวัล Popular Vote ได้แก่ เด็กหญิงอันดามัน จิระเจริญสุวรรณ  (ตัวแทนทีม) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
 - รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่  นางสาวรัตนา ชัยจารุเดช  (ตัวแทนทีม) ได้รับชุดสื่อการเรียนรู้จากอพวช. พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

ข่าวสาร

รางวัลประเภทประชาชนทั่วไป (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
 - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม  HYZOPONIX ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศุภชัย ผูกเกสร (ตัวแทนทีม) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายกรกฎ  ศรีบาล (ตัวแทนทีม) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
 - รางวัล Popular Vote ได้แก่  นายอุดมศักดิ์  จันทร์จำปา (ตัวแทนทีม) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
 - รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่  นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกร   ได้รับชุดสื่อการเรียนรู้จากอพวช. พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

AW9A76901200x800

AW9A76761200x800

AW9A76661200x800

AW9A76851200x800

AW9A77131200x800

AW9A77091200x800

AW9A76791200x800

สำหรับกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง เป็นเวทีให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถดังกล่าว และเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เข้าถึงผู้เข้าชมในทุกช่วงวัย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อพวช. ให้เกิดการรับรู้ต่อสาธารณะ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแต่งเพลงในหัวข้อ “ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว” โดยบอกเล่าเรื่องราวเทคนิคต่าง ๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งความยาวคลิปเพลงไม่เกิน 60 วินาที เพื่อสร้างแนวทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์และศิลปะในรูปแบบใหม่ให้เข้าถึงได้ง่ายผ่านเพลงและดนตรี