ผศ.ดร.รวิน ผอ.NSM เปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 40”

ผศ.ดร.รวิน ผอ.NSM เปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 40”

29-04-2023
NSM1616

29 เมษายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 40” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน ในการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน พร้อมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยค่ายฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

NSM16161NSM16162NSM16166NSM171819