NSM ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

NSM ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

20-02-2024
NSMUNIW01

20 กุมภาพันธ์ 2567 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นายถิรพงศ์ เกียรตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม อพวช. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ในการชมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NSMUNIW012NSMUNIW0185NSMUNIW0103NSMUNIW0104NSMUNIW0105