ร่วมเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ

ร่วมเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ

09-12-2021
ร่วมเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563/ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย คุณอภิญญา วอหะซัน นักวิชาการชำนาญพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ร่วมเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

IMG9923

4

IMG0026

7

299A4283

IMG9868

IMG9923

2

PrevNext

2 4 IMG0026 7 299A4283 IMG9868 IMG9923