องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบ One Day Camp ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบ One Day Camp ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

09-12-2021

17 สิงหาคม 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบ One Day Camp ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนชั้น ป. 4 – ป. 6 มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เปิดรับสมัครทุกวันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า โดยปกติ อพวช. จะได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรต่างๆ ให้กับโรงเรียน พร้อมกับในขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการยังได้พิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อพวช. จึงได้เปิดตัวกิจกรรม One Day Camp จำนวน 4 โปรแกรมสำหรับโรงเรียน ในชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 ในรูปแบบ New Normal ลดความแออัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าค่ายละ 20 – 30 คน ยึดหลักมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เปิดรับจองกิจกรรมค่ายทุกวันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป

สำหรับค่ายทั้ง 4 ประกอบไปด้วย
• วันอังคาร ค่าย “สนุกกับการบิน” เรียนรู้วิวัฒนาการการบิน ปลดปล่อยจินตนาการปลุกความเป็นนักคิดสู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม กับการประดิษฐ์แบบจำลองเครื่องบินในอนาคต
• วันพุธ ค่าย “มนุษย์ไฟฟ้า” เรียนรู้และลงมือต่อวงจรไฟฟ้าด้วยตัวเอง พร้อมชมนิทรรศการไฟฟ้า
• วันพฤหัสบดี ค่าย “ส่องโลก จุลินทรีย์ตัวจิ๋ว” มาหาคำตอบเกี่ยวกับความหลายหลายของเชื้อจุลินทรีย์ การนำมาใช้ประโยชน์ รวมถึงโทษของจุลินทรีย์กับการเกิดโรค
• วันศุกร์ ค่าย “ฮัลโหล ได้ยินไหม” เรียนรู้หลักการการเกิดเสียง การรับรู้ได้ยินรวมถึงเสียงมีความพิเศษอย่างไร

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย One Day Camp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 577 9999 ต่อ 1460