ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

09-12-2021
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำคณะผู้บริหารจาก อพวช. เจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านพัฒนางานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้ตอบโจทย์สังคมในอนาคต ณ Science Museum London ต้อนรับโดย Director of Global Engagement and Strategy, Helen Jones and her team. Also it was very nice to have our young scholarship students in UK joining our meeting and discussion.

S60540201600x1200

S60540171600x1200