ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration ) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration ) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

09-12-2021
ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration ) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

29 ตุลาคม 2563 /ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration ) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเมื่อมาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมี คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบตราฯ ดังกล่าว ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

 

1603958044251

1603958045822

1603958054196

1603958048061

1603958052347