ร่วมเป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา

ร่วมเป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา

09-12-2021
ร่วมเป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายอนันตกร ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธ์ศาสตร์และแผน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายสันติพงษ์ นิลรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ร่วมเป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา โดยงานฯดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2563 นี้ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง


ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร