จัดการแข่งขัน “FIRST® LEGO® LEAGUE THAILAND 2019/20” หรือ FLL 2019/20 ประจำปี 2563

จัดการแข่งขัน “FIRST® LEGO® LEAGUE THAILAND 2019/20” หรือ FLL 2019/20 ประจำปี 2563

09-12-2021
จัดการแข่งขัน “FIRST® LEGO® LEAGUE THAILAND 2019/20” หรือ FLL 2019/20 ประจำปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมด้วย บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด และ บริษัทแลคตาซอย จำกัด จัดการแข่งขัน “FIRST® LEGO® LEAGUE THAILAND 2019/20” หรือ FLL 2019/20 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ City Shaper และ FLL 2019/20 Junior ในหัวข้อ Boomtown Build เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปคว้าชัยในระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

IMG 6673 800x533

          นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน “การแข่งขัน FLL 2019/20” ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 เพราะกิจกรรมการแข่งขันฯ ดังกล่าว ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้รู้จัก คิด, วิเคราะห์ และ ประดิษฐ์ อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการเข้าสู่ Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคตได้ โดยการแข่งขันฯ ในปีนี้ อพวช. ได้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดการแข่งขันฯ รวมถึงได้ส่งนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินผู้ชนะในแต่ละประเภท เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกด้วย”

IMG 6680 800x533

          ด้าน นางสาวนวลวรรณ  ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การแข่งขัน FLL 2019/20 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในระดับเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในนามของตัวแทนผู้จัดงานการแข่งขันฯ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานร่วมจัด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด และ บริษัทแลคตาซอย จำกัด ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้”

          การแข่งขันฯ ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 ทีม จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นการแข่งขัน FLL 2019/20 จำนวน 51 ทีม และ FLL 2019/20 Junior จำนวน 29 ทีม โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลและสิทธิ์ในการเป็นทีมตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป โดยผลปรากฏว่า ทีมที่ชนะการแข่งขันและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ณ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่

IMG 7183 800x533

FLL 2019/20 รางวัล Champion's Awards ลำดับ 1

ทีม KMID X จาก โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

IMG 7172 800x533

FLL 2019/20 รางวัล Champion's Awards ลำดับ 2

ทีม SG Classic จาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 

IMG 6975 800x533

FLL 2019/20 Junior รางวัล Champion's Awards ลำดับ 1

ทีม CUD Super Town จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

 

IMG 6984 800x533

FLL 2019/20 Junior รางวัล Champion's Awards ลำดับ 2

ทีม First Space Build จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 

 

BBB-1800x533

Untitled-1800x600

IMG7183800x533

IMG7172800x533

IMG6984800x533

IMG6975800x533

BBB-8800x533

BBB-7800x533

BBB-6800x533

BBB-5800x533

BBB-4800x533

BBB-3800x533

BBB-2800x533