เปิดนิทรรศการ “สารพัดพิษ” และ “สวนพรรณพืชพิษ”

เปิดนิทรรศการ “สารพัดพิษ” และ “สวนพรรณพืชพิษ”

08-12-2021
เปิดนิทรรศการ “สารพัดพิษ” และ “สวนพรรณพืชพิษ”

   2 ธันวาคม 2560 / ปทุมธานี – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “สารพัดพิษ” และ “สวนพรรณพืชพิษ” โดยมี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และนายชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ พิพิธภัณธ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร