งาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus)

งาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus)

07-12-2021
งาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus) วันที่ 1 – 9 เมษายน 2560 ณ อะไลฟ์พาร์ค ฮอลล์ ชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค โซนโรบินสัน เปลี่ยนวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจยาก และเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัว ให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมทั้งสนุกสนาน เพื่อขยายโอกาสการบริการกิจกรรมและนิทรรศการของ อพวช. ให้เข้าถึงกลุ่มครอบครัว เยาวชน และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น เพื่อหวังสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ รองรับการก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ต่อไปในอนาคต

1 เมษายน 2560 / ปทุมธานี – รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีในความร่วมมือระหว่างภาครัฐโดย อพวช. กับฟิวเจอร์พาร์ค ในส่วนภาคเอกชน ในการร่วมกันจัดงาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายในการสร้างและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยเน้นการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน เพื่อหวังสร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้ประชาชนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ และสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” ต่อไปในอนาคต

ข่าวสาร

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” เป็นกิจกรรมที่มีส่วนเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการหันมาสนใจศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยขยายโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ของ อพวช. สำหรับกลุ่มครอบครัว เยาวชน และประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมให้เกิดความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ตามภารกิจหลักของ อพวช. 
โดยภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 9 โซนหลัก ประกอบด้วย รู้จัก อพวช. การแนะนำภารกิจและหน้าที่ของ อพวช. นิทรรศการ เล่น เรียน รู้ ในของเล่นไทย รู้จักและภาคภูมิใจไปกับภูมิปัญญาของคนไทย นิทรรศการ สวนกระดูก สุดหรรษา เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างที่ค้ำจุนร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยจำแนกแยกแยะลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งแสงไอที เรียนรู้เทคโนโลยีแสงที่นำมาใช้งานด้านไอที และพบกับชิ้นงาน Laser Maze มุมนักประดิษฐ์ สร้างกระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะจากการลงมือทำ แก้ปัญหาจากกิจกรรมในชีวิตจริง เพื่อการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) เปิดฟ้ามองดาว เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า การดูทิศทางตำแหน่งของเราบนพื้นโลกเทียบกับดวงดาว ค้นหาความฝันและสร้างสรรค์ความคิดสู่การเดินทางไปยังอวกาศอันแสนไกล ลานกิจกรรม สนุกสนานกับการประดิษฐ์ และลงมือทำด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ดินแดนแห่งจินตนาการ "Blue Block" เลโก้ขนาดใหญ่ ที่ถูกออกแบบโดย ทีมสถาปนิก David Rockwell และส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมาช่วยเสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาทักษะการเข้าสังคม สำหรับเด็กเล็ก และกิจกรรมเวทีกลาง พบกับกิจกรรมที่จะเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองใหม่ ที่จะสร้างความประทับใจให้น้องๆ ได้ตื่นเต้น และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ข่าวสาร

นายอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวว่า มีความยินดีในความร่วมมือกับ อพวช. ในการให้พื้นที่จัดกิจกรรม “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” ตลอดระยะเวลา 9 วัน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนต่อไป ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่มีความทันสมัย และมียอดผู้เข้าใช้บริการต่อวันกว่า 1.8 แสนคนต่อวัน จึงมีความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยขยายฐานการบรับรู้ และตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับสังคมไทย

ข่าวสาร

สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Circus) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2560 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.00 น. และวันเสาร์ –อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ที่ อะไลฟ์พาร์ค ฮอลล์ ชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค โซนโรบินสัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร 0-2577-9999 ต่อ 2102

IMG9952800x533

e9e6802285415d05d1f75986721bddf2XL

IMG9941800x533

IMG9800800x533

IMG9896800x533

IMG9753800x533

IMG9794800x533

IMG9723800x533

IMG9734800x533