องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน พร้อมตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิต แต่ปรับรูปแบบการชมเน้นรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่เปลายเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2563

299A10541

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้นตามลำดับ อพวช. จึงตัดสินใจเดินหน้าจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อให้บริการเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนทัดเทียมกับในส่วนกลาง เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิต สามารถนำความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน โดย อพวช. ยังคงคำนึงถึงมาตรการเข้าชมแบบ New Normal จึงจะเปิดให้จองเข้าชมล่วงหน้าเพื่อจำกัดจำนวน ผู้เข้าชม พร้อมจัดรอบหมุนเวียนตามฐานกิจกรรม เพื่อคงรักษาระยะห่างในการเข้าชมและเล่นกิจกรรม

caravan 3

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่เต็มหอประชุม และห้องจัดกิจกรรมโดยรอบพื้นที่ นิทรรศการและกิจกรรมที่จะนำไปจัดแสดงประกอบไปด้วย นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด Science For Fun นิทรรศการแบบสื่อสัมผัส ที่ผู้เล่นจะสามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เรื่องกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยาตอบสนอง และการมองเห็น แสงสีเสียง และการแก้ปัญหาจำนวนกว่า 60 ชิ้น เกมส์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้นให้ผู้เล่นได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมส์และการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัว สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง เช่น ไก่กระต๊าก กิจกรรม Maker Space ชุด Mars Lander Mission (ภารกิจพิชิตดาวอังคาร) พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการ ปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ โดยใช้ทักษะการประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา กิจกรรมดาราศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ อาทิ ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ระบบ 3 มิติ แบบ full dome กิจกรรมชุดอุปราคา และกิจกรรมชุดระบบสุริยะมือถือ นิทรรศการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ แนะนำอาชีพวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนกลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รู้จักอาชีพที่เป็นฐานต่อยอดไปยังพื้นฐานวิชาชีพที่หลากหลาย ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสาขาที่เรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการก้าวสู่อนาคต การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชุด ลองเล่นกับ Energy นำหลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์กับการแสดงที่เข้าใจง่าย ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Science LAB) ฝึกทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รู้จักกับอุปกรณ์ พร้อมหาคำตอบผ่านการทดลอง เรื่อง วัดเวลาท้าโลก และนิทรรศการ คาราวานสุขภาวะ Eat Me กินผัก 400 กรัม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคผักและผลไม้ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

caravan 9

ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเริ่มออกเดินทางจัดกิจกรรมไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ประเดิมที่แรก โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม /โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม / โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม /โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 10 -11 สิงหาคม / โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 18 -21 สิงหาคม / โรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม / โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน / โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน / โรงเรียนกระบุรีวิทยา อ.กระบุรี จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน และโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2563

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2109 และ 2123 หรือติดตามได้ที่ www.nsm.or.th

caravan-1

caravan-8

caravan-7

caravan-6

caravan-5

caravan-12

caravan-11

caravan-10

caravan-9

caravan-4

caravan-3

caravan-2

caravan-1

caravan-8

PrevNext

caravan-8 caravan-7 caravan-6 caravan-5 caravan-12 caravan-11 caravan-10 caravan-9 caravan-4 caravan-3 caravan-2 caravan-1