พิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37

พิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37

09-12-2021
พิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37

11 ธันวาคม 2563 - ปทุมธานี / ผศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37 พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ประสบการณ์การเรียนรู้และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และเกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านการทำกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ โดยค่ายฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 นี้ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

13182655765269

 

13182655870520

13182655705998

13182655572300

13182655227905

13182655198265

13182655164473

13182655026523