NSM ให้การต้อนรับ Mr. Christofer Nelson ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ (Association of Science and Technology Centers; ASTC) 

NSM ให้การต้อนรับ Mr. Christofer Nelson ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ (Association of Science and Technology Centers; ASTC) 

14-06-2024
Fd123
Fd124

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2567 ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ Mr. Christofer Nelson ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ (Association of Science and Technology Centers; ASTC) พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ์ ในหัวข้อ “Trends and Challenges in Science Museums”  ทั้งนี้ ได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานใน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Bv126Drt123Rdse123