NSM ส่งต่อความสนุกวิทย์ฯ จัดงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.กาฬสินธุ์"

NSM ส่งต่อความสนุกวิทย์ฯ จัดงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.กาฬสินธุ์"

12-12-2023
NSMCARAG01

12 ธันวาคม 2566 /นางสาวอรสา ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายรชธร สุวรรณหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ นายสถาพร ภูบาลเช้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในพิธีเปิดงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.กาฬสินธุ์" พร้อมได้นำชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งงานฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. หรือ เว็บไซต์ www.nsm.or.th

NSMCARAG014NSMCARAG012NSMCARAG016NSMCARAG017NSMCARAG018