NSM ผนึกกำลังความร่วมมือ ATAST สร้างเครือข่ายนานาชาติ พร้อมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

NSM ผนึกกำลังความร่วมมือ ATAST สร้างเครือข่ายนานาชาติ พร้อมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

28-03-2024
NSMMOU01

27 มีนาคม 2567 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ลงนามความร่วมมือกับ Mr. Hatem Slimane National President of The Tunisian Association for the Future of Sciences and Technology (ATAST) เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่าย พร้อมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการดำเนินงานด้านการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาในระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ณ Mahdia Palace Hotel สาธารณรัฐตูนิเซีย

NSMMOU012NSMMOU014NSMMOU0156