NSM ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ส่งตัวแทนเยาวชนร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ (I - FEST2)

NSM ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ส่งตัวแทนเยาวชนร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ (I - FEST2)

21-03-2023
FEST2-1

16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ The 2nd International Festival of Engineering Science and Technology (I - FEST2) ซึ่งมีเยาวชนมากกว่า 1,200 คน จาก 40 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2566 ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

FEST2-13FEST2-14