องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำทีมนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำทีมนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำทีมนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

ปทุมธานี / 30 ก.ค. 2562 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำทีมนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย ด.ญ.นภิสรา กลิ่นขจร ด.ช.กมล ทาคาฮาคิ ด.ญ.พลอยนิตา ธนะพงศ์นิธิศ ด.ญ.พิมพ์พิชชา อุตรพงศ์ ด.ญ.กชพร จิตวิสุทธิ และด.ญ.อีว่า พลายิสโนะ อาจารย์ที่ปรึกษานางฉวีวรรณ อ้นโสภา ผู้ชนะเลิศจากการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย อพวช. เข้าร่วมการประกวดละครวิทยาศาสตร์นานาชาติ International Science Drama Competition 2019 ระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฏาคม 2562 ณ ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1446868

         ผลปรากฎว่าการแสดงละครวิทยาศาสตร์ชุด “เมขลา รามสูร” ของเยาวชนไทยสร้างผลงานประทับใจคณะกรรมการได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมทุนการศึกษาและถ้วยเกียรติยศ โดยเนื้อหาละครเป็นการประยุกต์ใช้ความเป็นไทยเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว ซึ่งได้ดัดแปลงโครงเรื่องจาก เมขลา รามสูร ที่ว่านางเมขลาถือดวงแก้ววิเศษ ที่มีแสง รามสูรทำให้แก้วเมขลาไม่มีแสง เหล่านางฟ้าจึงมาช่วยกันทำให้แก้วเมขลาเรืองแสงอีกครั้งโดยใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วย
         ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดละครวิทยาศาสตร์นานาชาติ International Science Drama Competition 2020 ซึ่งประเทศไทย จัดโดย อพวช. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ อพวช คลองห้า ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 1450