ท่องไปในอวกาศ

ท่องไปในอวกาศ

14-12-2021
ท่องไปในอวกาศ

       เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก มอบเงินสนับสนุน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการส่งเสริมกิจกรรมโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Dome) เพื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

      โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Dome) เป็นโรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แบบโดมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโดม 13 เมตร จำนวนเก้าอี้ 96 ที่นั่ง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมตื่นตาตื่นใจพร้อมสัมผัสประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ สามารถสร้างภาพท้องฟ้าจำลองและฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ 3D Fulldome ด้วยความละเอียด 4K เสมือนผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริง เปิดให้บริการ วันละ 5 รอบ คือ 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 และ 15:00 ปัจจุบันมีการบรรยายและฉายภาพยนตร์ทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ การดูดาวเบื้องต้น , การดูดาวเบื้องต้น + ภาพยนตร์เรื่อง : ชาวมายัน นักดาราศาสตร์ผู้เฝ้าติดตามเอกภพ ,การดูดาวเบื้องต้น + ภาพยนตร์เรื่อง : กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่ง และภาพยนตร์เรื่อง : สีสันแห่งเอกภพ ตอน ผจญภัยไปกับสเปกตรัม