อพวช. ให้การต้อนรับ Dr. Ioannis Miaoulis ประธานมหาวิทยาลัย Roger Williams รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา

อพวช. ให้การต้อนรับ Dr. Ioannis Miaoulis ประธานมหาวิทยาลัย Roger Williams รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา

05-01-2023
Dr. Ioannis Miaoulis-welcome01

4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. และดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. ให้การต้อนรับ Dr. Ioannis Miaoulis ประธานมหาวิทยาลัย Roger Williams รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคุณ Heidi Maes ร่วมหารือความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

 

Dr. Ioannis Miaoulis-welcome02Dr. Ioannis Miaoulis-welcome03Dr. Ioannis Miaoulis-welcome03