พิธิเปิดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ชุมพร

พิธิเปิดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ชุมพร

20-07-2022
02

18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จ.ชุมพร โดยมีนายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (อพวช.) และนายไกรวัลย์ สังฆะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา ร่วมเปิดงานฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งงานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสวีวิทยา อ.สวี จ.ชุมพร