กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งตัวแทนทีมเยาวชนไทยเข้าร่วม APRSAF-25 Water Rocker Event

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งตัวแทนทีมเยาวชนไทยเข้าร่วม APRSAF-25 Water Rocker Event

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งตัวแทนทีมเยาวชนไทยเข้าร่วม APRSAF-25 Water Rocker Event

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งตัวแทนทีมเยาวชนไทยเข้าร่วม APRSAF-25 Water Rocker Event ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ Temasek Junior College (TJC) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วยเยาวชนจากกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 และเยาวชนจากกิจกรรมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน ผลปรากฏว่า ด.ช.ธนบดี พลามิตร จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันภาพวาดในหัวข้อ “My Home in Space”

APRSAF 25Singapore 181112 0019 800x533

          นายนิติ บุณยเกียรติ รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาสาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวถึงการนำทีมเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรม APRSAF-25 Water Rocker Event ที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้ว่า “APRSAF Water Rocket Event” เป็นกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยประเทศสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับเยาวชนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่มีความชอบในกิจกรรมคล้าย ๆ กันมาร่วมแบ่งปันข้อมูลความสนใจ และในปีนี้ อพวช. ได้นำเยาวชน นายธนพล ยางจิตต์ ด.ญ.สุชานาฏ ลั่นเต้ง รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมนายธัญวิทย์ เกิดดี จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำกับเยาวชนจำนวน 83 ทีม จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบังกลาเทศ ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศเนปาล ประเทศศรีลังกา ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และเจ้าภาพประเทศสิงคโปร์ ผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศตกเป็นของ Mr. C.M. Ayodyd Karawlta Chandra Sekara จากประเทศศรีลังกา ด้วยสถิติ 0.46 เมตร และถึงแม้ว่าเยาวชนไทยจะไม่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน แต่มิตรภาพและประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่หาไม่ได้จากที่ไหนเช่นกัน ซึ่งเยาวชนก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไปในอนาคต

APRSAF 25Singapore 181112 0021 792x600

         นอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “My Home in Space” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจาก องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ผลปรากฏว่า ด.ช.ธนบดี พลามิตร  จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนจากการแข่งขัววาดภาพ โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มาให้ประชาชนชาวไทยร่วมภาคภูมิใจในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร