อพวช. ให้การต้อนรับคุณอัลมา กรีน ผู้ประสานงานฝ่ายการทูตสาธารณะและการศึกษา เยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

อพวช. ให้การต้อนรับคุณอัลมา กรีน ผู้ประสานงานฝ่ายการทูตสาธารณะและการศึกษา เยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

18-08-2023
01

18 สิงหาคม 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา นายนิติ บุญยเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรมและการผลิตสื่อ และเจ้าหน้าที่ อพวช. ให้การต้อนรับคุณอัลมา กรีน ผู้ประสานงานฝ่ายการทูตสาธารณะและการศึกษา และ คุณกุลกิตต์ ชัยอำนวย ผู้ประสานงานกิจกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในการเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1234