กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาล นำนิทรรศการ RESEARCH  SHOW

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาล นำนิทรรศการ RESEARCH  SHOW

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาล นำนิทรรศการ RESEARCH  SHOW

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาล นำนิทรรศการ RESEARCH  SHOW  จัดแสดงเพื่อหวังสร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนให้หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา รวมทั้งเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับธาตุเคมี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีการค้นพบตารางธาตุของ ดมีตรี เมนเดเลเยฟ และเปิดตัวบทเรียนออนไลน์สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนระดับปฐมวัย และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

49947751 2212705758978537 6707972573927309312 n

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำกิจกรรมมาร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ธีมงาน "เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"  โดย อพวช. นำนิทรรศการ RESEARCH  SHOW  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักธรรมชาติวิทยาจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ ความน่าสนใจที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต จากงานวิจัยและประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ อาทิ ความรู้ด้าน Algae Girl หรือ สาหร่าย ความรู้ด้าน Mr. Tree หรือ ต้นไม้ โดยจัดขึ้นทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกและเสาร์สัปดาห์ที่สามของทุกเดือน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 สามย่าน เพื่อหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา รวมทั้งเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และกิจกรรม “รักษ์ทำลายผ้าลดทำลายโลก” DIY ลายบนถุงผ้า พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของพลาสติกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

49864540 304537163601486 4529881103485370368 n

            พร้อมเปิดตัว PLEARN SCIENCE บทเรียนออนไลน์สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู เพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย ผ่านภาพเคลื่อนไหวขนาดสั้น ในรูปแบบคำบรรยายและการทดลองที่ถูกต้อง สนุกสนาน พร้อมปฎิบัติได้เองแบบง่าย ๆ เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนระดับปฐมวัย พร้อมปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ตอบโจทย์นโยบาย “วิทย์สร้างคน” ของในนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้โดยลงทะเบียนผ่าน http://www.plearnscience.com

49864735 377915399633736 7853243839836848128 n

            นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับธาตุเคมี   เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีการค้นพบตารางธาตุของ ดมีตรี เมนเดเลเยฟ เข้าร่วมสร้างความสนุกสนานและช่วยปรับทัศนคติให้เด็ก ๆ มองว่าเคมีหรือวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กับกิจกรรม “Periodic Bingo” เกมบิงโกความรู้เกี่ยวกับธาตุแต่ละชนิดโดยเฉพาะธาตุในชีวิตประจำวัน สัญลักษณ์ คุณสมบัติโดยใช้เกมส์เป็นสื่อในการสอนมีการสอดแทรกความรู้ไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ ทำให้ผู้เล่นรู้สึก

49398608 382626435643936 6016697613405913088 n

            สนุกสนานและได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับธาตุไปพร้อมกัน เช่น ธาตุแคลเซียม สัญลักษณ์ Ca มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในระบบสรีระวิทยาของเซลล์และการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อมักจะพบในผลิตภัณฑ์ประเภทนมและถั่วเหลือง ผักชนิดต่างๆ เช่น ถั่ว เป็นต้น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นิทรรศการ “GISTDA S - Venture” ที่จะพาน้อง ๆ สนุก และเพลิดเพลินไปกับการจำลองภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เพื่อทำลายล้างอุกกาบาต ที่จะพุงชนสถานีโดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส จากเทคโนโลยี Virtual Reality: VR

50394066 283453105674473 5365241110002139136 n

            ผศ.ดร.รวินฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติ อีกหลายแห่ง ประกอบด้วย “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เวลา 09.00 -17.00 น., จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่านเวลา 10.00 – 18.00 น. รวมถึงกิจกรรมวันเด็กที่จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทราเทศบาลเมืองเขารูปช้างจังหวัดสงขลา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  เปิดให้ชมสเปซอินสไปเรี่ยม ฟรี ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ อ. ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม 2562 นี้ อีกด้วย

49837011 332761570899262 8398835081635954688 n

            ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 9960  หรือ www.nsmthailand.or.th ; Facebook NSMthailand

---------------------------------------------------------------------------

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คุณฐาปนี (เก๋ง) T.085-772-9955 / คุณกฤษฏิ์ (เบล) T.062-5244-599