แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. อย่างเป็นทางการ

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. อย่างเป็นทางการ

09-12-2021
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. อย่างเป็นทางการ

2 กุมภาพันธ์ 2564 /ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แสดงความยินดีแก่ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพฯ