เปิดกิจกรรม "รักปลูก (รักษ์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"

เปิดกิจกรรม "รักปลูก (รักษ์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"

09-12-2021
เปิดกิจกรรม "รักปลูก (รักษ์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"

25 กรกฎาคม 2563 - ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รักปลูก (รักษ์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัคร อพวช. และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่และสร้างวิสัยทัศน์อันดีให้กับองค์กร ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

IMG0579800x533

IMG0702800x533

IMG0559800x533

IMG0545800x533

IMG0511800x533

IMG0786800x533

IMG0633800x533

IMG0615800x533

IMG0609800x533

IMG0600800x533

IMG0501800x533

IMG0491800x533

IMG0489800x533

IMG0483800x533