อพวช. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อพวช. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25-07-2023
28-01

25 กรกฎาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโถงทางเข้าสำนักงาน อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

28-01228-01328-01428-016

 

28-016

 

28-01728-018

 

28-015