อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาครึ่งดวง

อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาครึ่งดวง

09-12-2021
อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาครึ่งดวง

อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาครึ่งดวง ณ บริเวณลานน้ำพุ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตึกลูกเต๋า) คลองห้า ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 12:00 น. ซึ่งจะมีวิทยากรบรรยายและอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสังเกตสุริยุปราคาผ่านกล้องดูดาวและแว่นตาสุริยะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมาย อย่าลืม...มาร่วมเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน