ร่วมเปิดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันนี้ - 24 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบ New Normal

ร่วมเปิดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันนี้ - 24 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบ New Normal

09-12-2021
ร่วมเปิดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันนี้ - 24 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบ New Normal

21 กรกฎาคม 2563 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร (คนซ้ายมือ) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร.บุณยกุล หัตถกี (คนขวามือ) รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และนายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ (คนกลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมเปิดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันนี้ - 24 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบ New Normal ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

12357125989731

12357652998824

12357125735935

12357125775674

12357125908091

12357125854929

12357653061869

12357653176006

12357652919722

12357652765013

12357652682585

12357652609270

12357652512927

12357652445099

12357652363223

12357125989731

12357652998824

PrevNext

12357652998824 12357125735935 12357125775674 12357125908091 12357125854929 12357653061869 12357653176006 12357652919722 12357652765013 12357652682585 12357652609270 12357652512927 12357652445099 12357652363223 12357125989731