NSM ต้อนรับและแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย ISEF 2023

NSM ต้อนรับและแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย ISEF 2023

22-05-2023
ConSEF23

21 พฤษภาคม 2566 / รศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และกรรมการ อพวช. พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. (NSM) ให้การต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีแก่คณะเยาวชนไทยจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ในระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการเดินทางกลับถึงประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ConSEF233ConSEF232ISSEFCon1ISEFCON2ISEFCON23ISSEF0230149987ConSEF231