“ปลัดสิริฤกษ์” กระทรวง อว.นำ NSM โชว์ “ของเล่นวิทยาศาสตร์” ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพหลักจัดการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ต่อยอดสร้างเป็นอาชีพให้กับประชาชน

“ปลัดสิริฤกษ์” กระทรวง อว.นำ NSM โชว์ “ของเล่นวิทยาศาสตร์” ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพหลักจัดการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ต่อยอดสร้างเป็นอาชีพให้กับประชาชน

11-07-2023
NSM-GOV8879

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ทำเนียบรัฐบาล ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) นำคณะผู้บริหาร NSM เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อนำเสนอโครงการ "ของเล่นวิทยาศาสตร์"  ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐที่จะช่วยส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน โดยกระทรวง อว. พร้อมเปิดเวที "การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 " ต่อยอดสร้างเป็นอาชีพให้กับประชาชนในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.NSM และดร.กรรณิการ์ เฉิน รอง ผอ.NSM ร่วมนำเสนอโครงการ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ และ ครม.ให้ความสนใจโครงการ "ของเล่นวิทยาศาสตร์" อย่างมาก

์NSM-GOV01

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ เปิดเผยว่า NSM มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานิทรรศการ กิจกรรม และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ที่ทำให้เยาวชน และประชาชน เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย โครงการของเล่นวิทยาศาสตร์ของ NSM จึงถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และศักยภาพของเด็กและเยาวชนด้วยการจุดประกายให้เกิดความสงสัย ตั้งคำถาม และนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อค้นหาคำตอบ จนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้อันนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สำหรับศตวรรษที่ 21 อันนำไปสู่การเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด ทั้งนี้ กระทรวง อว.พร้อมให้การสนับสนุนโครงการของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป

NSM-GOV7451์NSM-GOV012

ขณะที่ ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า NSM มุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนในเรื่อง "ของเล่นวิทยาศาสตร์" ให้กับประเทศไทย ทั้งช่วยต่อยอดและสร้างโอกาสการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ทั้งนี้ NSM ยังเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 : บอกเล่าสุภาษิตด้วย Automata Toys ขึ้น ถือเป็นกิจกรรมการแข่งขันที่จะท้าทายนักออกแบบและผลิตของเล่นทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนด้วยของเล่น Automata Toys โดยผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและจินตนาการ เพื่อออกแบบและสร้างของเล่นที่สามารถเคลื่อนไหวตามกลไกที่ถูกออกแบบไว้ ทำให้ผู้เล่นได้สนุกสนานไปกับเรื่องราวของการเคลื่อนไหวนั้นไปพร้อมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเพลิดเพลิน ภายใต้หัวข้อ "บอกเล่าสุภาษิตไทย" โดยจะจัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้อีกด้วย

NSM-GOV-2223NSM0023-87GOV