กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

08-12-2021
กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนธันวาคม 2560

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ข่าวสาร

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
ในตอน Roaming Around the Field : ทุ่งหญ้าไร้ขอบเขต
โดย Nat.เล็ก (ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ )

พบกับนักธรรมชาติวิทยานก

ข่าวสาร

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
ในตอน Egg 'n Egg Eagg : ไขเรื่องไข่
โดย Nat.วัช (วัชระ สงวนสมบัติ )

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***