อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก"

อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก"

13-12-2021
 อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก"

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำโดย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก" โดยมี นางสาวมยุรี ศรีวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เป็นผู้รับมอบ จำนวน 200 กล่อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก จ.ปทุมธานี

299A0805