NSM ร่วมเปิดงาน “Kind + Jugend ASEAN 2023” งานแสดงสินค้าเด็กแห่งภูมิภาคอาเซียน

NSM ร่วมเปิดงาน “Kind + Jugend ASEAN 2023” งานแสดงสินค้าเด็กแห่งภูมิภาคอาเซียน

07-04-2023
JugendASEAN01

5 เมษายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมเปิดงาน “Kind + Jugend ASEAN 2023” งานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแห่งภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ NSM ยังได้นำผลิตภัณฑ์ นิทรรศการ และกิจกรรม มาร่วมจัดแสดงภายในงานฯ ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ

JugendASEAN013JugendASEAN012JugendASEAN2023