NSM ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

NSM ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

03-10-2023
NSM-3OCT

3 ตุลาคม 2566 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพวช. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ ชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

NSM-3OCT8