ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

09-12-2021
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อพวช. จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดย อพวช.ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและของไทย มาร่วมทำงานเพื่อเนรมิตให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ระบบนิเวศของโลกและประเทศไทย รวมถึงหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาให้กับพสกนิกร โดยผู้เชี่ยวชาญที่ อพวช.เชิญมามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมแล้วกว่า 27 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

10061426618213

อาทิ ดร.ริชาร์ด เลน อดีต ผอ.ฝ่ายวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้เข้ามาเป็นปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ถือเป็นผู้มีประสบการณ์การวิจัยด้านพิพิธภัณฑ์และวิทยาศาสตร์มากกว่า 40 ปี และมีบทบาทในการเป็นผู้นำในพิพิธภัณฑ์ องค์กรระดมทุนและโครงการบุกเบิกทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง และยังได้รับรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 สำหรับการทำงานในด้านพิพิธภัณฑ์มาแล้วหรือ นายกอร์ดอน แรงค์มอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารพิพิธภัณฑ์ ประเทศอังกฤษ เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยกอร์ดอนมีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ในการแปลความ การออกแบบ และบริหารจัดการโครงการเกี่ยวบริบทด้านมรดก พิพิธภัณฑ์ และการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังเป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญด้านการตีความการออกแบบนิทรรศการ นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติอีกกว่า 10 ท่านมาร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาในแต่ละโซนนิทรรศการอีกด้วย
10061426805180
          ดร.รวินฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนผู้เชี่ยวชาญชาวไทยนำทีมโดย ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ จนได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพันธุศาสตร์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดย อ.วิสุทธิ์ฯ จะเป็นที่ปรึกษาหลักในด้านวิชาการของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าของไทยอีกกว่า 15 ท่าน

          "ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 27 ท่านนี้ ได้ทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าได้ดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จ และจะทดลองเปิดให้บริการเพื่อทดสอบระบบในวันที่ 15 มิ.ย. – 14 ก.ค. 62 ก่อนจะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ สนใจเข้าชมลงทะเบียนได้ที่ ส่วนบริการผู้เข้าชม อพวช. โทร. 0 2577 9960 ผอ.อพวช. กล่าวในที่สุด