องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 กับค่าย One Day Camp ตอน “สูงวัยสนุกกับไอที”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 กับค่าย One Day Camp ตอน “สูงวัยสนุกกับไอที”

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 กับค่าย One Day Camp ตอน “สูงวัยสนุกกับไอที”

10 เมษายน / ปทุมธานี – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 กับค่าย One Day Camp ตอน “สูงวัยสนุกกับไอที” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ซ้าย) กล่าวเปิดค่ายฯ พร้อมนี้ บริษัท ซีที เอเชีย โรบูติกส์ จำกัด ได้สนับสนุนมอบ หุ่นยนต์ดินสอ หุ่นยนต์อัจฉริยะที่จะคอยดูแลผู้สูงอายุ ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความสุขให้กับผู้สูงอายุ โดยมี คุณ เฉลิมพล ปุณโณทก ประธาน บริษัท ซีที เอเชีย โรบูติกส์ จำกัด (ขวา) เป็นผู้มอบหุ่นยนต์ดินสอ ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

299A9377 800x533

299A9400800x533

299A9355800x533

299A9352800x533

299A9364800x533

299A9377800x533

-800x533

--800x533

299A9406800x533

299A9410800x533

299A9405800x533

299A9401800x533

299A9396800x533

299A9400800x533

299A9355800x533

PrevNext

299A9355800x533 299A9352800x533 299A9364800x533 299A9377800x533 -800x533 --800x533 299A9406800x533 299A9410800x533 299A9405800x533 299A9401800x533 299A9396800x533 299A9400800x533