“เพชรดาว” ที่ปรึกษา รมว.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ที่ จ.ปัตตานี กระจายการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม พร้อมลดความเหลื่อมล้ำให้กับเยาวชนพื้นที่ห่างไกล

“เพชรดาว” ที่ปรึกษา รมว.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ที่ จ.ปัตตานี กระจายการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม พร้อมลดความเหลื่อมล้ำให้กับเยาวชนพื้นที่ห่างไกล

05-02-2024
S-Nsm01

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ปัตตานี” โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และนายอัษฎาวุธ สุวัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ร่วมเปิดงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย อ.เมือง จ.ปัตตานี

S-Nsm012

นางสาวเพชรดาว กล่าวว่า “อว. สนับสนุนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ของ NSM เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนทุกพื้นที่ ถือเป็นหนึ่งในโครงการ Quick Win ที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมให้กับเยาวชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน โดยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ช่วยให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจและสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น พร้อมช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป อว. เราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์จะเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยและประเทศในอนาคต”

S-Nsm013

โอกาสนี้ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่ ถือเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ที่คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. มาจัดแสดง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน คุณครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ใน จ.ปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียง และนำไปสู่การอยากเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับที่สูงขึ้น พร้อมสามารถต่อยอดเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต” นางสาวเพชรดาว กล่าว

S-Nsm014

ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า “NSM จัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมในรูปแบบ คาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อออกเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลากว่า 18 ปี ซึ่งมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 7 ล้านคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน โดยตระหนักถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนด้วยการมอบโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากทั่วประเทศ โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

S-Nsm015S-Nsm016

สำหรับ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ปัตตานี” ได้จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาตร์ที่หลากหลาย  อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ชุด Science for Fun ที่เยาวชนจะได้สนุกกับเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Science Games & Toys) พาไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัว, กิจกรรมมุมประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) ชวนมาปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา และกิจกรรมการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ (Science Demonstration) โดยการนำหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์กับการแสดงที่เข้าใจง่าย”

S-Nsm0110S-Nsm017S-Nsm018

“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ปัตตานี” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย อ.เมือง จ.ปัตตานี สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมฯ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. หรือ เว็บไซต์ www.nsm.or.th