องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำกิจกรรมและหุ่นยนต์ โรโบเทสเปียน ฮิวมานอยด์สุดอัจฉริยะ ร่วมโชว์ภายในงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำกิจกรรมและหุ่นยนต์ โรโบเทสเปียน ฮิวมานอยด์สุดอัจฉริยะ ร่วมโชว์ภายในงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำกิจกรรมและหุ่นยนต์ โรโบเทสเปียน ฮิวมานอยด์สุดอัจฉริยะ ร่วมโชว์ภายในงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำกิจกรรมและหุ่นยนต์ โรโบเทสเปียน ฮิวมานอยด์สุดอัจฉริยะ ร่วมโชว์ภายในงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยหันมาสนใจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และเลือกที่จะเรียนด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถกับการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวสาร

   ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ อพวช. นำกิจกรรมมาร่วมจัดเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ธีมงาน “เด็กไทยก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยี” อพวช. จึงได้นำหุ่นยนต์โรโบเทสเปียน ฮิวมานอยด์สุดอัจฉริยะจากประเทศอังกฤษ ที่จัดแสดงอยู่ที่ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มาร่วมโชว์ความสามารถให้เด็ก ๆ ได้เห็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ซึ่งโรโบเทสเปียนเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบให้มีใบหน้า ดวงตา ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของแขนและมือ ให้คล้ายกับมนุษย์มากที่สุด สามารถพูดออกเสียงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีจอสัมผัสตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของหุ่นยนต์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวได้หลากหลาย ตามที่กำหนด เช่น พูด ร้องเพลง เล่านิทาน ขยับแขนไปมา รวมถึงสามารถเลือกเปลี่ยนใบหน้าของหุ่นยนต์ให้เป็นใบหน้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และมนุษย์ต่างดาว และสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ได้อีกด้วย

ข่าวสาร

   ในส่วนของกิจกรรมเสริมศึกษา มี 2 กิจกรรม ซึ่งอยู่ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี คือ กิจกรรม “หุ่นยนต์อัตโนมัติ” (Control Robot) เด็กจะได้มีโอกาสลงมือเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อควบคุมหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ เข้าใจการออกแบบโปรแกรมด้วย Flowchart และกิจกรรม “หุ่นยนต์ขนของ” (R3 : Relay Rover Robot) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของหุ่นยนต์ตามลักษณะการควบคุม สนุกสนานไปกับการบังคับหุ่นยนต์แบบบังคับมือ (Manual) เข้าใจการทำงานของรีเลย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของหุ่นยนต์ ทดลองปฏิบัติภารกิจที่กำหนดให้ด้วยหุ่นยนต์ เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง และอีก 2 กิจกรรมบริเวณเต้นท์รอบนอกอาคารคือ กิจกรรมโลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) ตอนวิศวกรตัวน้อย เป็นการนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้ คือการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Science: S) มาบูรณาการเข้ากับหลักการของศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรม (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ซึ่งการนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานกัน จะทำให้น้องๆ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแผนที่ดาว

ข่าวสาร

   ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ยังได้มีการจัดกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติอีกหลายแห่ง เช่น “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2561” ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มกราคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของ อพวช. ที่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 13 มกราคม 2561 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 -14 มกราคม 2561 เวลา 10.00 -18.00 น. เดอะมอลล์โคราช ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2561"