กิจกรรมรับซัมเมอร์ กับ ค่าย One Day Camp 2018

กิจกรรมรับซัมเมอร์ กับ ค่าย One Day Camp 2018

08-12-2021
กิจกรรมรับซัมเมอร์ กับ ค่าย One Day Camp 2018

        กลับมาอีกครั้ง ในกิจกรรมรับซัมเมอร์ กับ ค่าย One Day Camp 2018 ที่เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน สำหรับน้องๆที่มีใจรักวิทยาศาสตร์ อยากเรียนรู้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ พร้อมฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สู่สังคม และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน โดย อพวช. ได้จัดค่ายออกเป็น 2 แห่ง คือที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ซึ่งน้องๆสามารถเลือกวัน และสถานที่ ตามรายละเอียดดังนี้


●ค่าย One Day Camp ณ อพวช.คลองห้า ปทุมธานี

ลำดับที่ เรื่อง รายละเอียด ระดับชั้น วันที่
1 Logic for kids เรียนรู้หลักการของตรรกศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับไอที และฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ป.4 - ป. 6

13 มีนาคม 2561

(เต็ม)

2  Whale Day Camp เรียนรู้เรื่องราวด้านชีววิทยา วิวัฒนาการ และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ วาฬ โลมา และพะยูน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีบรรพบุรุษเป็นสัตว์บกสี่ขามาก่อน ป.4 - ป. 6

14 มีนาคม 2561

(เต็ม)

3 หนูน้อยนักประดิษฐ์ ร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งของรอบตัว และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ป.1– ป.3

15 มีนาคม 2561

(เต็ม)

4 I am Maker สนุกกับกิจกรรม การสร้างแบบจำลอง หรือโมเดลต่างๆ ด้วยไม้ เรียนรู้ระบบส่งกำลัง และกลไกพื้นฐานกับการประดิษฐ์ของเล่นเชิงกล และชมการสาธิตการสร้างชิ้นงานจากเครื่อง 3D Printing ป.4 - ป. 6

16 มีนาคม 2561

(เต็ม)

5

นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

(Astronomy)

เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การสังเกตวัตถุท้องฟ้า ปรากฏการณ์ท้องฟ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการดูดาวเบื้องต้นในท้องฟ้าจำลอง ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 3 มิติแบบ Full Dome และประดิษฐ์อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้ในการสังเกตท้องฟ้าด้วยตัวเอง

ป.4 - ป. 6

20 มีนาคม 2561

(เต็ม)

6 นักสื่อสารรุ่นจิ๋ว เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารต่างๆ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ผ่านการเล่นเกมและกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมสัมผัสกับอุปกรณ์การสื่อสารของจริง จากห้องCollection และสนุกไปกับการใช้จินตนาการในการประดิษฐ์อุปกรณ์การสื่อสารแห่งโลกอนาคต ป.1– ป.3

27 มีนาคม 2561

(เต็ม)

7

วิทยาศาสตร์แสนอร่อย

(Science in food)

ทดลองทำอาหาร และขนมหวานหลากหลายชนิด พร้อมกับเรียนรู้และ ฝึกทักษะ กระบวนการวิทยาศาสตร์จากการทำอาหาร และ ขนม ป.4 - ป. 6

10 เมษายน 2561

(เต็ม)

8 สำรวจอวกาศ Space สำรวจสิ่งที่อยู่นอกโลก พัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตสู่ปัจจุบัน เรียนรู้การเดินทาง และการลงจอดของกระสวย และยานอวกาศ ประดิษฐ์จรวด และทดลองส่งจรวดเพื่อเรียนรู้การเดินทางออกจากโลกสู่อวกาศ ค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก และการสร้างอาณานิคมบนดาวดวงอื่น ป.4 - ป. 6

11 เมษายน 2561

(เต็ม)

9 คณิต kids for fun ฝึกทักษะการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ ผ่านกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย และสนุกไปกับเกมส์ Puzzle ต่างๆมากมาย ป.1– ป.3

27 เมษายน 2561

(เต็ม)


หมายเหตุ: ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน ที่จัดขึ้นที่ อพ. ทุกค่ายจะเริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 – 15.30 น

●ค่าย One Day Camp ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ

ลำดับที่ เรื่อง ระดับชั้น วันที่
1

หรรษานานาสัตว์

ป.1 - ป.3

วันอังคารที่ 20 (เต็ม)และ

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

2 สนุกกับดวงดาว ป.4 - ป.6

วันอังคารที่ 27 (เต็ม) และ

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

3 สูงวัยใกล้ตัว ป.4 - ป.6

วันอังคารที่ 3 และ

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

4 อากาศทรงพลัง ป.4 - ป.6

วันอังคารที่ 10 (เต็ม) และ

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

5 ร้อยเสียงหรรษา ป.4 - ป.6

วันอังคารที่ 24 และ

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ห้ามพลาด! สมัครด่วน...รับสมัครจำนวนจำกัด...ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด (ด้านล่าง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร.0 2577 9999 ต่อ 2123, 2124

อพวช. ชวนน้องๆ เข้าค่าย 1 วัน ฝึกทักษะด้านวิทย์ กับ กิจกรรม One Day Camp 2018

05

Size: 186.22 KB

Hits : 298

Date added: 2561-03-19

Download  Preview 

PDF

04_1

Size: 52.31 KB

Hits : 249

Date added: 2561-03-19

Download  Preview 

DOCX

01_3

Size: 46.18 KB

Hits : 82

Date added: 2561-03-19

Download 

PDF

03_1

Size: 143.97 KB

Hits : 220

Date added: 2561-03-19

Download  Preview 

DOCX

02_5

Size: 185.97 KB

Hits : 83

Date added: 2561-03-19

Download