จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565”

จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565”

18-02-2022
จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ชวนเยาวชนรู้คิดรู้รอบเรื่องวิทย์ฯ ขนความสนุกด้านวิทยาศาสตร์จัดเต็ม 2รูปแบบ Online และ On Hands กระจายความสนุกทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ปกครองสัมผัสประสบการณ์จริง ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นี้

S 43024412

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้อย่างมีสาระและสนุกสนาน ผ่านการคิด ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา กระทรวง อว. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ” ขึ้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง จำนวนมาก จึงมีการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

S 43024424

สำหรับถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2565 ในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กระทรวง อว. จึงมุ่งเน้นดำเนินการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์เป็นหลัก และกระจายการเรียนรู้ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัย และมาตรการการเว้นระยะห่างเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง ขานรับแนวคิดนโยบายของรัฐบาล “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เน้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสนุกสนาน โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) ปีสากลแห่งการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปีสากลแห่งแก้ว โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้เด็กไทยหันมาสนใจชื่นชอบวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก น่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้และเข้าใจง่าย ได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้แบบ Online และ On Hands เป็นหลัก เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมสนุกจากทุกที่ทุกเวลาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีการจัดแบบ Onsite ตามแต่ละสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริการตามปกติ แต่เน้นมาตรการการดูแลป้องกัน การเว้นระยะห่าง และการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจาก อพวช. และหน่วยงานพันธมิตรในสังกัดกระทรวง อว. อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(GISTDA) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 27 หน่วยงาน ที่พร้อมกระจายความสนุกไปทั่วประเทศ”

S 43024410

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “สำหรับในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน จึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจเดิมตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยมีการเน้นในการจัดกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ คือ

S 43024423
1. กิจกรรม On Hands กิจกรรมจัดส่งสื่อการเรียนรู้ และของเล่นวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ อาทิ สื่อสนุกวิทย์ กับ อว. สู่โรงเรียน/ศูนย์การเรียนรู้ และกล่องสุ่มของเล่นวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue และรอรับสื่อการเรียนรู้ไปให้เล่นสนุกถึงที่บ้านหรือที่โรงเรียนได้เลย
2. กิจกรรม Online ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานถนนสายวิทยาศาสตร์ในปี 2565 นี้ ซึ่ง สามารถร่วมสนุกกันได้ทั้ง ในรูปแบบ Live Event และการประกวดแข่งขันกิจกรรมทาง Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue / NSTfair Thailand ซึ่งพบกับหลากหลายกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ พร้อมรับของรางวัลมากมาย อาทิ
- กิจกรรม “What Am I? ทายวิทย์คิดสร้างสรรค์” น้องๆ เยาวชน จะได้ออกแบบการแต่งกายโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างสรรค์เป็นชุดที่บอกเล่าถึงวิทยาศาสตร์รอบตัวเรา นำเสนอแนวคิดผ่านการแต่งกายและสามารถสื่อสารผ่านท่าทางหรือเสียงร้องได้ โดยไม่จำกัดเทคนิคและจินตนาการ
- กิจกรรม Science Around Us บอกเล่าวิทย์รอบตัว ชวนน้องๆ เยาวชน ถ่ายคลิปบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้มีความสร้างสรรค์และสนุกสนาน อธิบายถึงแนวคิด หลักการหรือเกร็ดความรู้อย่างง่าย ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน
-กิจกรรม “หอคอยรับน้ำหนัก” ปลุกความเป็นนักประดิษฐ์ สนุกไปกับสร้างหอคอยให้แข็งแรงที่สุด พร้อมร่วมสนุกแล้วโชว์ผลงานเพื่อรับรางวัล

S 43024405

สำหรับการจัดกิจกรรมที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรองรับให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกโดยรอบพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น รถไฟฟ้ารับ-ส่งบริเวณงาน ร้านค้า ร้านอาหาร และรถสุขา ซึ่งได้เตรียมเอาไว้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน
อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เราดำเนินการจัดงานโดยยึดตามมาตรการที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการตรวจคัดกรอง และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้เข้าร่วมงานรอบบริเวณการจัดงาน ปลอดภัย ไร้ความกังวลอย่างแน่นอน”

S 43024413

ศ.นพ.สิริฤกษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย “ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นี้ ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ เยาวชน มาร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่หลายรูปแบบ ที่จะพาไปเปิดโลกทัศน์ในเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยความสนุกสนานและเข้าใจง่าย ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

S 43024400

S 43024426

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue หรือ เว็บไซต์ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02577 9960