จัดการประกวดหนังสั้น : สนุกอย่างมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)

จัดการประกวดหนังสั้น : สนุกอย่างมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)

07-12-2021
 จัดการประกวดหนังสั้น : สนุกอย่างมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท อาร์ทีเอเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จัดการประกวดหนังสั้น : สนุกอย่างมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1) เพื่อจะถ่ายทอดเรื่องราว กิจกรรม ความน่าสนใจในแง่มุมต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของ อพวช. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายสื่อมวลชนในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด 40 ทีม โดยได้คัดเลือกมา 10 ทีมสุดท้าย

ข่าวสาร

ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าทีมที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Art Gallery  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลงานหนังชื่อ the land of happiness

ข่าวสาร

ได้รับโล่ห์ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 150,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม SAMPAYANG จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผลงานหนังชื่อ The Scientist

ข่าวสาร

ได้รับโล่ห์ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 120,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Partner จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงานหนังชื่อ ทุ่งนาซ่า

ข่าวสาร

ได้รับโล่ห์ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท

นอกจากนี้ผลงานหนังสั้นทั้ง 40 เรื่อง ยังได้รับการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 09.45 - 09.55 น. และยังออกอากาศทางช่อง TGN ไปยังอีก 177 ประเทศ ทั้ง 6 ทวีป อีกด้วย

IMG9432800533

IMG9326800533

IMG9324800533

IMG9262800533

IMG9206800533

IMG9182800533

IMG9117800533

IMG9096800533

IMG9085800533

IMG9079800533

IMG9064800533

IMG8986800533

IMG9005800533