อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาฯ รมว.อว. เยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่

อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาฯ รมว.อว. เยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่

21-12-2022
CNX-1

21 ธันวาคม 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าเยี่ยมชม จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

CNX002CNX0023